Friday, 30 November 2012

Aspek Kekeluargaan


Mengenal ahli keluarga dan tanggungjawab

Tanggungjawab ayah ialah:
i) mencari nafkah dan menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal
ii) memberi perlindungan
iii) memberi pendidikan

Tanggungjawab ibu ialah:
i) menjaga kebajikan keluarga seperti menyediakan makanan, mengemas rumah, memberi kasih sayang
ii) memberi pendidikan dan pengetahuan
iii) membantu ayah menguruskan rumah tangga

Tanggungjawab anak ialah:
 i) mematuhi segala arahan dan perintah ibu bapa
 ii) menghormati dan menghargai ibu bapa
 iii) belajar bersungguh-sungguh dan membalas jasa ibu bapa

Tuesday, 27 November 2012

Perasaan yang dialami

Berikut merupakan perasaan yang biasa kita alami  dalam  kehidupan seharian. Murid dibimbing agar mempamerkan perasaannya secara positif mengikut situasi serta meluahkan perasaan kepada individu yang sesuai.


                                                                   gembira


 sedih


                                   marah


  bimbang

 
                                                                         malu

 
                                    takut

Thursday, 22 November 2012

Modul Pendidikan Kesihatan KSSR

Modul Pendidikan Kesihatan KSSR

Di bawah KSSR Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Pendidikan Kesihatan dan Reproduktif mula diajar sejak tahun 1.

Fokus Modul Pendidikan Kesihatan KSSR

Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial iaitu PEERS (75%), pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%). Sejumlah
35 waktu dalam penjadualan persekolahan setahun diagihkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan bagi Tahap Satu dan Tahap Dua sekolah rendah.
Kandungan Pendidikan Kesihatan memberi penekanan terhadap gaya hidup sihat bersesuaian dengan ciri dan keperluan murid serta disusun mengikut tiga modul utama

Modul 1 : Kesihatan Fizikal
Modul ini menekankan aspek perkembangan fizikal serta
penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Fokus
diberi kepada kesihatan diri dan reproduktif, pemakanan dan
penyalahgunaan bahan.

Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Modul ini menekankan aspek perkembangan mental, emosi
dan sosial serta mengurus risiko, konflik dan perubahan
dalam kehidupan. Fokus diberi kepada pengurusan mental
dan emosi, kekeluargaan serta perhubungan.

Modul 3 : Kesihatan Persekitaran
Modul ini menekankan aspek kesihatan dan keselamatan
persekitaran. Fokus diberi kepada pencegahan penyakit,
keselamatan dan pertolongan cemas.

Friday, 9 November 2012

Tuesday, 6 November 2012

Kerja Kumpulan Makanan Berkhasiat


                                    Hasil kerja kumpulan yang bertajuk Makanan Yang Berkhasiat
                                               dan MakananYang Tidak Berkhiasiat.

  
                                         Murid-murid berkerjasama menyiapkan kerja kumpulan.
                                         Murid-murid menjalankan kerja kumpulan dengan gembira.