Contoh RPH

Tema/Topik  :  Kesihatan dan Reproduktif

Kelas           : 1M

Masa           : 30min

Standard Pembelajaran: 1.1.2 dan 1..2.2

Objektif Pembelajaran:  Pada akhir pembelajaran murid dapat
                                     1. Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
                                         dengan nada suara dan intonasi yang betul.

EMK           :  Kreativiti
                     
Nilai Murni  :  Berani

Bahan Bantu Mengajar: 1. gambar
                                     2. kad imbasan

Aktiviti P&P : 1. Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan ssentuhan tidak selamat berdasarkan
                          gambar.
                      2. Perbincngan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat.
                      3. Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
                      4. Murid dibahagikan kepada kumpulan untuk menyiapkan lembaran kerja berkumpulan.

No comments:

Post a Comment